Ett klagomål avseende personens uppförande hos vilken du fått råd om eller som säljer produkten kan lämnas in direkt till den personen.

Ett klagomål som rör produkten kan lämnas in i skriftlig form till följande adress: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1 6AA, UK, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till cib.Priips.complaints@bnpparibas.com.