Jakékoli stížnosti na chování osoby, která radí nebo prodává produkt, lze podat přímo u dané osoby.

Jakékoli stížnosti týkající se produktu lze podat písemně na následující adresu: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1 6AA, UK, e-mailem na adresu cib.Priips.complaints@bnpparibas.com.