BNP Paribas BNP Paribas

Wprowadzenie

Od 1 stycznia 2018r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie (UE) nr 1286/2014. Celem tego rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości instrumentów finansowych, informowanie klientów o potencjalnych zagrożeniach i pomaganie inwestorom w zrozumieniu złożonego języka produktów inwestycyjnych.

Rozporządzenie wymaga od twórców produktu inwestycyjnego opracowania Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje («KID») dla detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych («PRIIP») oferowanych klientom sklasyfikowanym w ramach MIFID do kategorii klientów detalicznych.

KID wprowadza wspólny standard informacji dla inwestorów indywidualnych w zakresie szerokiej gamy produktów PRIIP i umożliwia tym inwestorom zrozumienie i porównanie kluczowych cech, ryzyk, potencjalnych wyników w przyszłości i kosztów PRIIP, tak aby mogli oni podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Twórcy detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz osoby doradzające lub sprzedające te produkty inwestorom indywidualnym – są odpowiedzialni za ocenę, które z produktów muszą być zgodne z przepisami Rozporządzenia 1286/2014.

Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami.


Co tu znajdziesz?

Zgodnie z Rozporządzeniem PRIIP, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udostępnia na tej stronie klientom detalicznym KIDy dla niektórych produktów wymiany walutowej. Znajdziesz tu ogólne KIDy dla transakcji Forward, NDF i FX Swap - dla standardowych terminów zapadalności (3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy i 18 miesięcy) i dla wielu par walutowych.

KIDy publikowane na tej stronie są aktualizowane codziennie.

Aby wyświetlić KID mający zastosowanie dla interesującego Cię produktu wymiany walutowej, wypełnij odpowiednio poniższe pola. Wybierz Produkt, Parę walutową, Termin i Język, który Cię interesuje. Pamiętaj też, aby określić, czy jesteś Kupującym, czy Sprzedającym Walutę 2.

Po zakończeniu kliknij przycisk «Szukaj».


Rezultat:

PDF:

Aktualny URL ()

Przed zawarciem transakcji upewnij się, że zapoznałeś się z KIDem mającym dla Ciebie zastosowanie.

W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z doradcą lub pracownikiem sprzedaży.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska

+48 22 566 99 66
https://bgzbnpparibas.pl/kontakt/formularz-kontaktowy